top of page
fermepilote-min.webp

BOERDERIJ IN AGROECOLOGIE IN MAROKKO,

MET EDGAR MORIN

Begin van het verhaal...

Na 10 jaar herbebossing in Senegal, bij mijn terugkeer naar Frankrijk, werd ik voorgesteld aan Edgar Morin en Sabah Abouessalam (zijn vrouw) door een van de partners van de vereniging "Green Brigades ".

 

Ik ben geselecteerd om, voor de overgang, een conventionele boerderij naar een agro-ecologische boerderij te ontwerpen, met de installatie van een opleidingscentrum voor jongeren van agrarische middelbare scholen in Marokko.

Deze boerderij zou een leerplaats vormen voor een landbouw die is aangepast aan de menselijke behoeften in een beter milieu, een preventiepedagogiek ontwikkelen,  van voeding, gezondheid, en opgeroepen om een deugdzaam economisch model op te bouwen.

Edgar morin, Sabah abouessalam, Fabien Tournan, sécurité alimentaire, autonomie alimentaire, permaculture, agroecologie

Sabah Abouessalam, projectleider .

Gebruikmakend van nieuwe ontwikkelingen in agro-ecologie en andere modellen in bodemregeneratie, natuurlijke bemesting van gewassen, bewateringstechnieken zoals druppelirrigatie en andere permacultuurexperimenten, maken ze het mogelijk om vooruit te gaan naar een nieuw tijdperk waarin zowel aan "kwaliteit" als "kwantiteit" wordt voldaan.

 

Het project van Sabah en Edgard richt zich op:  de voedselautonomie die essentieel is voor een natie die niet alleen onafhankelijk wil zijn, maar ook in staat wil zijn mogelijke internationale crises te overwinnen.

Een  nieuwe  model-  agrarisch  lijkt  dus  essentieel  en mogelijk voor  bereik  Tot  bereiken  de  veiligheid  eten. Het gaat erom bij te dragen aan de totstandkoming van een nieuwe  model-  landbouw. 

Edgar morin, Fabien Tournan, sécurité alimentaire, autonomie alimentaire, permaculture, agroecologie

Studie en vestiging van een boerderij in agro-ecologie:

 • Aanplant van fruitbomen (5000),

 • Groenbemester kringlopen,

 • Aanplant van meergordijnige hagen,

 • Compost ruimte,

 • Kinderopvang,

 • Etnobotanische tuin van geneeskrachtige en aromatische planten,

 • Tuinbouw en groenbemester kringlopen in de tussenrijen van de boomgaard.

Algemene informatie :

 • Studie en vestiging van een agro-ecologische boerderij in Marrakech.

 • Oppervlakte: 13 ha.

 • Duur van implantatie: 1 jaar.

 • Jaarlijkse regenval: droog met 250 mm regen per jaar.  

 • Druppelirrigatie, toegang tot "boorgat" water.

Edgar morin, Fabien Tournan, sécurité alimentaire, autonomie alimentaire, permaculture, agroecologie

Het project in beeld

per thema... 

GRONDWERKEN, OPENING VAN VERKEERSWEGEN

Circulatie

 • Bepaal de verkeersroutes.

 • Graaf een afvoerkanaal voor regenwater tegen overstromingen .

BOOMGAARD AANPLANTEN

implantatie

 • Studie en vestiging van een agro-ecologische boerderij in Marrakech.

 • Oppervlakte: 13 ha.

 • Duur van implantatie: 1 jaar.

 • Jaarlijkse regenval: droog met 250 mm regen per jaar.  

 • Druppelirrigatie, toegang tot "boorgat" water.

DE HAAG, WINDREINEN EN BIODIVERSITEIT