top of page
colegiendesert-min.webp

AWARENESS DAY EN DEELNAME WORKSHOPS MET SCHOLEN

Bezoek aan de permacultuuroase "Land of the Stars" in de Agafay-woestijn

Neem de leerlingen mee naar natuurgebieden , bespreek ecologische thema's .
Deelnemen aan een participatief werkkamp is verbindend en leuk
. Laat de leerlingen kennismaken met de acteurs en vraagstukken in het veld.

formation pour les enseignants aux E3D EDD, transition écologique, écocitoyenneté , Education permaculture dans les écoles, autonomie alimentaire, regeneration des sols, jardin en plein désert, fabien tournan, regeneration des sols, regeneration vegetale, autonomie alimentaire
formation pour les enseignants aux E3D EDD, transition écologique, écocitoyenneté , Education permaculture dans les écoles, autonomie alimentaire, regeneration des sols, jardin en plein désert, fabien tournan, regeneration des sols, regeneration vegetale, autonomie alimentaire

Uitvoering van het project

De bewustmakingsdoelstelling

De studenten van het Jacques Majorelle-college kennis laten maken met de ecologische kwesties van watervoorraden, voedselproductie en herbebossing.  

  • Conferentie-uitwisselingen met studenten

  • Groepsworkshops

  • Sitebezoek, vragen / antwoorden

  • Participatieve werkkampen

" Laten we onze kinderen niet opvoeden voor de wereld van vandaag. Deze wereld zal veranderd zijn als ze opgroeien. Dus we moeten het kind in de eerste plaats helpen zijn vermogens van creatie en aanpassing te cultiveren ..."

@Maria montessori

BEZOEK AAN EEN ECOLODGE

  Alternatieve plaatsen bezoeken

 

   Bewustwording van de uitdagingen van de 21e eeuw. Bestudeer ecologische problemen in moeilijke ruimtes. Ontmoet de spelers in het veld, bespreek, doe mee, begrijp.

SCHOOL DEELNAME WORKSHOP 

Concreet voorbereiden op de toekomst

 

   Van theorie naar praktijk gaan, veerkrachtige voorbeelden laten zien, het samen doen is een leerzame tool voor de toekomst.

  • Bezoek aan de moestuin en boomgaard midden in de woestijn

  • Update over water- en energiebeheer (zon en putten)

  • Plantage van 50 olijfbomen

  • Productie van "Seeds Balls"

  • Een veld aanplanten met groenbemester en winterharde granen (gerst)

Wilt u dit soort projecten uitvoeren? 

Opleiding is mogelijk:  

participatieve schoolprojecten, ecologisch onderwijs, voedselproductie, herbebossing

bottom of page