top of page
agroforestiere-min.webp

BIOLOGISCH-INTENSIEVE BOERDERIJ EN DRAAIENDE WEIDE IN DROOG ZONE

Permacultuur, agroforestry en kleinvee

 

Paturage tournant , regeneration des sols, gestion Holistique des territoires

Ontwerp van een intensieve biologische boerderij om lokale netwerken in de regio van Marrakech te voorzien van het agroforestry-model dat holistische begrazingscorridors integreert (Allan Savary).

Uitvoering van het project 

Mijn missie: Creëren van het ontwerp, de uitvoering en realisatie van het project met de vorming van een team.

 • Boomkwekerij, aanleg van fruitboomcorridors,

 • Tuinbouw, aanleg van een intensief biologisch perceel

     (Martin Fortier-model),

 • Productie van granen en groenbemesters in corridors in agroforestry,  

 • Kleinvee: geiten, ooien op roterend weiland,

 • Pluimveehouderij: vleeskuikens en legkippen in roterend weiland,

 • Compostruimte voor het recyclen van koeienmest van een melkveebedrijf,

 • Wild gebied om bijenkorven te huisvesten,

 • Installatie van een organische diversiteitshaag (785m lineair),

 • Aanplant van 4076 planten:  739 fruitbomen, 740 kleinfruit, 667 bomen / heesters, 1610 gezelschapsbomen (Fabacéa), 320 gediversifieerde en vruchtbare zone (5) wild.

Screenshot 2022-11-03 at 13-35-15 Simple Professional Inventory Sheet.png
1er jour, visite du terrain
terrain agricole dégradée
8 mois après

Algemene informatie

 • perceel van 9 ha.

 • Druppelirrigatie - Water "boorgat".

 • Plantaardige productie op 7000m².

 • Holistische weidegangen: 25 roterende gangen van 1000 tot 1500m².

 • Kweek: 210 schapen, 350 kippen.

 • Ontwerp: 3 maanden.

 • Duur van implantatie: 5 maanden.

 • Ondersteuning training meer dan 1 jaar.

sayou4_edited_edited.jpg

Het project in beeld

ONTWERP

Intensieve biologische boerderij met roterend weiland

 • 9 hectare in gemengde landbouw, weilandcorridors onder groenbemester, voedergewassen, fruitbomen.

 • Tuinbouw op 7000m² in agroforestry (boomgrens om de 10m).

 • Installatie van boomgangen (fruitbomen en begeleiders) met begrazingsgangen en groenbemesterkringloop.

 • Het doel is om gebieden voor bodemvernieuwing te optimaliseren door het beheer van de dierpassage.

 • Een productiegebied voor luzerne van 2500 m² (voeder).

PLAATS

Implementatie van ontwerpelementen

 • Installatie van anti-erosie geul,

 • Tuinbouwoppervlakte (5000m² in fase 1 en 2000m² daarnaast in fase 2),

 • Dubbele heggen,

 • Roterende weidegangen,

 • Installatie van irrigatie op 9 ha.

LANCERING VAN GEWASSEN

Intensieve biologische tuinbouw naar het Martin Fortier-model

 • Eerste zone van 5000m² in tuinbouw met agroforestry,

 • Twee kasgewassen voor de winter,

 • Druppelirrigatie,

 • Een tweede perceel van 2000m² in bonen/aardappelrotatie en diverse groenten volgens de seizoenen,

 • Compostvermeerdering tussen elke teelt en rotatie.