top of page

Holistisch Territoriumbeheer

methodologie-min.webp

Om organisaties te ondersteunen bij de ecologische transitie van territoria

" Un outil de résilience au service des hommes

et de l’environnement"

Preambule

Er zijn eenvoudige hulpmiddelen om relevante antwoorden te geven op de ecologische en sociale uitdagingen van de 21e eeuw. De implementatie van ecologische transitietools is in de eerste plaats om de sociale link rond een gemeenschappelijk project te herstellen. Dit project begint met het collectief aanleggen van een tuin volgens de principes van permacultuur ...

_JAC8401.jpg

Waar gaat het over ?

 

Train personeel binnen  gemeenschappen, verenigingen, bedrijven, collectieven, burgers.

Stel een team samen om een stappenplan op te stellen en een efficiënt actieplan uit te voeren voor de ecologische transitie.

_JAC8329.jpg
DSC_3683_edited.png

Hoe?'Of' Wat?

 • In verschillende trainingsweekenden van  2 dagen, we stellen doelen en assembleren onderdelen in fasen.

 • Elke training dient als een podiumpunt en montagemethodiek om door te gaan naar de volgende fase.

 • Aan het einde van deze opleidingscycli kan onmiddellijk een coherent stappenplan van aanpak worden geïmplementeerd.

Waar te beginnen ?

Definieer het project

20201019_093012.jpg
20200628_174510.jpg

Stap 1 - Analyse "Landschap lezen"

Haal de strategische elementen eruit voor een ecologische transitie

 • Analyse van het sociale, ecologische en economische landschap

 • Identificeer middelen en middelen  menselijk, financieel en materieel.

 • Stel een globale strategie op in de ecologie van het territorium en stel de doelstellingen vast.

( De uitdagingen van voedselzekerheid, energie, afvalbeheer en recycling integreren)

  Zie het stappenplan voor stap 1  ( Bezig )

  Stap 2 - Ontwerp, planning (zorg voor controle- en instelpunten)

Definieer een actieplan om de algemene strategie toe te passen

 • Opstellen van een roadmap, planningen en budgetten

 • Voorbereiding van geschikt trainingsmateriaal

 • De integratie van mensen met een handicap voorbereiden

 • Modelmonitoring- en evaluatietools

  Zie het stappenplan voor stap 2   ( Bezig )

  Stap 3 - Implementatie

Realisatie en implementatie (Zorg voor controle- en bijsturingspunten)

 • Uitvoeren van de acties gedefinieerd in de roadmap

 • Train belanghebbenden en  onderwijs acteurs

 • Opzetten van participatieve en burgerprojecten

 • Diensten verlenen, projecten ondersteunen tot autonomie

 • Implementeer een circulaire economie

Zie het stappenplan voor stap 3   ( Bezig )

  Conclusie: De totstandkoming van een circulaire economie

 

 • Structurele elementen voor de ecologische en sociale transitie

 • Sociaal-economische effecten

Gevolgtrekking

  

EXPLICATION ET MÉTHODOLOGIE EN IMAGE

Volgende stap ?

blois agora basse qualité.jpg

PROCHAINE ÉTAPE ?

DSC_2208.JPG
Foto's tegoed:  Jean Froment / Dominique Dugay / Marc Frant

 

Zwermen van teams

 

 • De overdracht van kennis gebeurt door het opzetten van ondersteuning.

 • Dit "heeft te maken met"  en niet "doen in plaats van"  stelt jongeren en lerenden in staat om (opnieuw) een acteur in hun leven te worden. Met als rode draad het opbouwen van een vertrouwensband, om van 'doen met' naar 'autonomie' te gaan.

 • Zodra de teams zijn gevormd, worden de studenten en vrijwilligers trainers en projectpiloten.  Na 2 jaar grond is het gemakkelijk om een model te reproduceren dat is aangepast aan de situaties van de verschillende te ontwikkelen plaatsen.

 

Foto's tegoed:  Jean Froment / Dominique Dugay / Marc Frant

"Mentale kaart"

Territoriale structurele elementen

outil de gestion holistique des territoires

holistisch beheer,  Ondersteuning van organisaties bij de ecologische transitie van territoria circulaire economie collectieve tuinen

bottom of page