top of page
DSC_2232_LI_edited.jpg

Diensten

La "Gestion Holistique des Territoires des outils" est un outil simple pour apporter des réponses pertinentes aux enjeux environnementaux et sociaux du 21ème siècle. La mise en place des outils de transition écologique, c’est tout d’abord recréer du lien social autour d’un projet commun, écologique, économique et sociale.

GESTION DU TERRITOIRE - STRATÉGIE ET PLAN D'ACTION

GEBIEDSBEHEER - STRATEGIE EN ACTIEPLAN

Het doel van deze dienst is om deel te nemen aan de herstructurering van diensten, gemeenten en regio's voor een ecologie van territoria.

Evolutie van het functioneren van gemeenschappen in de richting van ecologie:  

 • Strategie in territoriale ecologie.

 • Recycleren van afval.

 • Onderwijs.

 • Voedsel- en energiezekerheid.

Actieplan :

 • Stel doelen, definieer stappen.

 • Opstellen van een roadmap voor monitoring doelstellingen.

 • Ondersteuning en training van personeel.

EDUCATIEVE TUINEN EN BEWUSTZIJN OP SCHOLEN

Het doel van deze dienst is om alle structuren te ondersteunen die concrete leermiddelen willen ontwikkelen door middel van tuinieren, voedselproductie, recycling, zaadproductie, gemeenschappelijke tuinen of bedrijfstuinen.  

 

Voor scholen (van kleuterschool tot universiteit), NGO's, verenigingen, bedrijven en gemeenschappen

 

 • Maak leerkrachten bewust van EDD- tools ( Educatie voor Duurzame Ontwikkeling)en het E3D-label .

 • Ondersteun scholen bij het behalen van het E3D-label .

 • Het onderwijzend en toezichthoudend personeel van de school of instelling geleidelijk opleiden met het oog op duurzame ontwikkeling.

 • Coördineren van alle interne activiteiten met betrekking tot duurzame ontwikkeling (onderwijs, diverse projecten waaronder wetenschappelijke workshops, schoolreisjes, proeftuin, sorteereenheid, enz.)  en de totstandkoming van een gemeenschappelijke cultuur tussen de partners aanmoedigen, hetgeen tot uiting zal komen in de operatie en de aan het project verbonden resultaten.  

 • Ontwikkelen proeftuinen.

 • PBM ontwikkelen (Interdisciplinair praktijkonderwijs) richting EDO .

 • Opzetten van aangepaste onderwijsprojecten, actieplannen.

 • Ontwikkelen  educatieve koffers  voor iedereen.

 • Ondersteun de transitie naar externe en concrete leermiddelen (tuin).

 

PROJECTONDERSTEUNING

Het doel van deze dienst is om NGO's, verenigingen, individuen, bedrijven en gemeenschappen te ondersteunen

 

 • Bewustwording creëren, mobiliseren, informeren over ecologische transitietools.

 • Actieplannen voorstellen om te reageren op de ecologische, economische en sociale uitdagingen van vandaag.

 • Weten hoe u alle logistieke en menselijke elementen moet implementeren om uw project op korte, middellange en lange termijn uit te voeren.

 • Train personeel in de problemen en uitdagingen van ecologische transitie .

 • Informeer gekozen functionarissen, verenigingen en actoren uit het maatschappelijk middenveld over de bestaande hefbomen voor transitie, hun timing en de basis die nodig is om een project te starten.  
   

 

DIAGNOSE EN EXPERTISE

Het doel van deze service is om u inzicht te geven in het pad tussen uw wensen en de werkelijkheid

 • Bezoek en studie van het pand.

 • Inburgeringsvoorstel volgens uw maatschappelijke en economische context (aanpak en te ontwikkelen tools om dit te realiseren).

 • Planning en uitvoeringsfasen, kwantificering van behoeften  (in logistiek en human resources) van uw project.

 • Dashboard met kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren om projectprestaties te meten.

 • Projectbewaking en -ondersteuning (bijstellen, corrigeren, optimaliseren).

Fabien avec ane blanc jardin.jpg

JARDINS PÉDAGOGIQUES ET SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE

DIAGNOSTIC ET EXPERTISE
 

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

20200628_160404.jpg

Regionaal management, voedselautonomie, professionele training, ecologische transitie, milieu, ondersteunende gemeenschappen

bottom of page